Calitate și mediu

POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

Declaraţia Directorului General

S.C.CAROMET S.A. Caransebeş producator de:

  • Osii, subansambluri si piese de schimb pentru material rulant;
  • Reparatii vagoane de marfa (DA; RP; RRu; RIF);
  • Alte tipuri de lucrari la cererea clienţilor, are implementat şi mentine un sistem de management al calitatii în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015.

În scopul îndeplinirii misiunii sale, conducerea SC CAROMET SA, a stabilit urmatoarele obiective generale, adecvate scopului si contextului organizatiei, care sa sustina directia sa strategica :

  • satisfacerea completa a cerintelor clientilor şi a partilor interesate si preocuparea pentru depasirea asteptarii acestora;
  • îmbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii, sistemului de verificare  a calitatii in zonele de productie si servicii intretinere vagoane de marfa;
  • desfasurarea unei activitati economice eficiente, care sa permita oferirea unor produse de calitate la preturi competitive;
  • conştientizarea intregului personal care lucreaza pentru sau în numele nostru, asupra necesitatii  de a produce produse si servicii de calitate;
  • conformitatea produselor / serviciilor  executate cu cerintele clientilor, legale si alte cerinte aplicabile;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 55 / 2006 si a directivelor UE privind “SIGURANTA FEROVIARA” ,  S.C. CAROMET S.A., se angajeaza sa asigure prestari de servicii de reparatii material rulant si vagoane marfa, care sa garanteze si sa asigure un transport feroviar sigur, bazat pe principiile europene de transport feroviar, in concordanta cu  regementarile nationale si conventiile internationale.

Aceasta DECLARATIE reprezinta un angajament al managementului, este comunicata, înteleasa si aplicata in cadrul organizatiei, de întreg personalul şi este disponibila partilor interesate.

În vederea îndeplinirii acestui angajament voi asigura disponibilitatea resurselor necesare.

DIRECTOR GENERAL

DAN CATARANCIUC