Quality policy

Politica în domeniul calității

Declaraţia Directorului General al S.C. CAROMET S.A.

Prin SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII se garantează că procesele şi activităţile desfăsurate sunt planificate, controlate şi imbunătătite continuu, pentru a furniza clienilor incredere şi satisfacia că produsele şi serviciile SC CAROMET SA indeplinesc in mod constant cerinţele de calitate in conformitate cu specificaţiile clientului, reglementările in vigoare şi standardele de calitate aplicabile.

In vederea atingerii obiectivelor propuse, personalul din SC CAROMET SA cunoaşte şi respectă cerinţele stabilite prin MANUALUL CALITATII, PROCEDURILE DE SISTEM, PROCEDURILE DE LUCRU SI INSTRUCTIUNILE DE LUCRU, pentru functionarea SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII in toate sectoarele de activitate.

Mesajul nostru către CLIENTI este axat pe comunicare eficientă avand la bază increderea reciprocă.

POLITICA IN DOMENIUL CALITATII vizează următoarele obiective:

Satisfacerea completă a cerinţelor specificate de client şi preocuparea pentru depăşirea aşteptărilor acestuia.
Imbunătaţirea continuă a eficacităţii SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII şi a calităţii produselor.

Optimizarea costurilor calităţii punand accent pe costurile de prevenire şi evaluare, in dauna celor corective.
Desfăşurarea unei activităţi economice eficiente, care să permită oferirea unor produse de calitate la preţuri competitive.

Conştientizarea intregului personal in ceea ce priveşte necesitatea de a produce CALITATE şi PROFIT.

Reprezentantului conducerii implicat in managementul calităţii, i se acordă autoritatea să menţină, să implementeze, să imbunătăţească continuu şi eficient SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII.

Respectarea prevederilor documentelor SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII este obligatorie pentru intregul personal al organizaţiei.

Mă angajez personal să asigur toate resursele materiale şi umane necesare realizării conformităţii cerinţelor standardului SR EN ISO 9001 :2008 şi imbunătăţirii continue a SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITATII, care trebuie să fie un sistem dinamic, activ, in măsură să răspundă provocărilor mediului de afaceri.

Pentru acesta, POLITICA IN DOMENIUL CALITATII este inţeleasă, implementată şi menţinută la toate nivelurile organizaţiei.

Se impune intregului personal al SC CAROMET SA să se angajeze total in SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII şi să respecte cu stricteţe cerinţele stabilite in acest MANUAL AL CALITATII fără excepţie.

Prin acest ANGAJAMENT al fiecăruia, in mod individual şi in echipă să asigurăm succesul rapid al acestei politici.

Director General,
ing. Octavian Dena